Kadra pedagogiczna w szkole branżowej

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY

Dyrektor Dzieła i Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Mariusz  Witkowski
Rektor kościoła Ks. Waldemar Łachut
Wicedyrektor szkoły Ewa Berdyszak
Wicedyrektor szkoły Bożena Sacharska
Wicedyrektor szkoły Anna Krzyżanowska
Kierownik warsztatów Rafał Miler
Pedagog szkolny Dominika Goździk
Psycholog szkolny Maria Ligocka

NAUCZYCIELE

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Wychowawstwo
ks. religia
K. Michalak język polski
K. Krakowczyk język niemiecki
A. Komosa język angielski
A. Kuszewska historia
P. Owczarski historia, WOS
Ł. Żebrowski informatyka
I. Bąk geografia
A. Andruszko podstawy przedsiębiorczości, chemia, doradztwo zawodowe
E. Dullak fizyka
E. Pacholska biologia
I. Bilski wychowanie fizyczne 3 BG, 3 BP
E. Berdyszak matematyka
R. Sobańska matematyka
Z. Świderski przedmioty zawodowe
R. Miler przedmioty zawodowe
K. Janiszewska -Ostrowska przedmioty zawodowe
D. Kulikowski zajęcia warsztatowe 1a
M. Palma zajęcia warsztatowe
Koad. J. Kotusiewicz zajęcia warsztatowe
Ł. Żebrowski zajęcia warsztatowe 2a
S. Łastowska WDŻ