Konsultacje dla uczniów szkoły branżowej

Przedmiot Nauczyciel Sala Termin zajęć
Dzień Godzina
J. polski K. Michalak L 24 poniedziałek 14:30 – 15:30
J. angielski A. Komosa 124 czwartek 15:30 – 16:15
Historia i WOS P. Owczarski L 27 poniedziałek

wtorek

13:45 – 14:30

16:30 –  17:15

Ks. M. Woś L3 środa 14:50 – 15:35
Matematyka E. Berdyszak L28 wtorek 12:30-13:30
R. Sobańska 201 czwartek 14:50 – 15:35
Geografia E. Maciejewska L7 środa 7:10 – 7:55
Chemia A. Andruszko 120 wtorek 7:10 – 7:55
Biologia E. Pacholska L29        środa 14:50 – 16:10
Fizyka E. Dullak L29 czwartek 16:30 – 17:15
Przedmioty zawodowe R. Miler

 

Gabinet kierownika warsztatów czwartek 7:15 – 7:55
Z. Świderski L.29 piątek 8.00 – 8:45
K. Janiszewska -Ostrowska L7 czwartek 14:40 – 15:25
Edukacja dla bezp. + WF I. Bilski sala gimnast. wtorek 12:35 – 13:20
Podst. przedsiębiorczości A. Andruszko 120 wtorek 7:10 – 7:55
WF M. Palma sala gimnast. wtorek 14:35 – 15:30
Informatyka Ł. Żebrowski sala informatyki czwartek 13:45 – 14:30