Regulamin organizacji pracy i zajęć w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS- CoV-2

MEN, GIS i MZ w przygotowaniu organizacji roku
Wytyczne dla uczniów i rodziców