Przydział sal lekcyjnych 2022/2023 r. – szkoła podstawowa

Klasa Nr sali Przeznaczenie Opiekun
7Pa L26 J.polski J.Pawłowska
5Pa L7 Geografia E.Maciejewska
L3 Religia Ks. K.Roszczyk
02 Religia Ks. Ł.Burnicki
03 Informatyka W.Szostak
104 Muzyka K.Kamiński,  M.Górna
5Pb 106 J. angielski A.Zasławska
6Pc 107 J. angielski D.Janda
5Pc 120 Chemia A.Andruszko
122 J.polski M.Klisiewicz
6Pb 123 Historia I.Borkowska
124 J. angielski A.Dudek
4Pa 201 Matematyka R.Sobańska
202 IZOLATORIUM
8Pa 204 J. angielski M.Peruga
8Pc 205 J.niemiecki J.Obuchowska
206 J.angielski I.Obuchowska
207 Czytelnia D.Łempicka
208 Biblioteka D.Łempicka
210 Pedagog, psycholog szkolny M.Borowiec, M.Ligocka, A.Standio
4Pb 211 Godzina wychowawcza M.Borowiec
211 Fizyka B.Sacharska
7Pb 214 Matematyka E.Kochanowska
8Pb 215 J.polski B.Śledziowska
216 J.niemiecki D.Krywult,  A.Pawlicka- Zielińska
7Pc 301 Plastyka, technika, geografia A.Bolewicz
305 Informatyka J.Zajączkowski
6Pa 307 Biologia N.Nowicka
5Pa, 5Pc, 6Pc 308 J.polski J.Pawlowska
4Pc 309 Matematyka J.Mierzejewska

WYKAZ SAL LEKCYJNYCH KLASY 1-3

SZKOŁA PODSTAWOWA
Nr sali Przeznaczenie sali Opiekun sali, pomieszczenia, Klasa
Parter
02 kaplica Ks. Waldemar Łachut
05 Ed. wczesnoszkolna Małgorzata Wróbel 1Pb
06 gab. v-ce dyrektora Anna Krzyżanowska
07 Ed. wczesnoszkolna Anna Krzyżanowska 3Pb
09 Ed. wczesnoszkolna Małgorzata Zawadzka 3Pa
10 Ed. wczesnoszkolna Wiesława Mostek 3Pd
18 Ed. wczesnoszkolna Beata Zaremba 2Pb
I piętro
24 Ed. wczesnoszkolna Ewa Puton 1Pa
25 Pedagog Justyna Wikło
26 Ed. wczesnoszkolna Dorota Małecka 2Pc
28 Ed. wczesnoszkolna Anna Pieracka 3Pc
34 Gabinet logopedyczny Joanna Szymaszek
37 Mała hala Kinga Kowalska
38 Ed. wczesnoszkolna Aleksandra Czarnecka 1Pc
41 Ed. wczesnoszkolna Kamila Janas 2Pa
42 Ed. wczesnoszkolna Anna Szczurowska – Luleczka 1Pd
121 Gabinet medyczny –

pielęgniarka

Beata Wupkiewicz
210 Psycholog Aleksandra Standio
208 Biblioteka i czytelnia Danuta Łempicka
305, B1 Sala informatyczna Wiktor Szostak
L1 Gabinet językowy Dorota Sumisławska

WYKAZ SAL

Klasa Nr sali Przeznaczenie Opiekun
8Pa L26 J.polski J.Pawłowska
L7 Geografia D. Okupny
L3 Religia Ks. M. Woś
02 Religia Ks. Ł.Burnicki, Ks. W. Psionka
03 Informatyka W.Szostak
6Pc 104 Muzyka K.Kamiński,  E. Kamińska
4Pd 106 J. angielski A.Komosa
7Pc 107 J. angielski D.Janda
120 Chemia J. Kuklicz
4Pb 122 J.polski M.Klisiewicz
6Pa 123 Historia Z. Fenrych, Ks. K. Nestoruk
124 J. angielski J. Bojanowska, A. Komosa
5Pa 201 Matematyka R.Sobańska
202 Gabinet psychologa A. Standio, M. Ligocka
5Pc 204 J. angielski M.Peruga
7Pb 205 J.niemiecki J.Obuchowska
206 J.angielski I.Obuchowska
207 Czytelnia D.Łempicka
208 Biblioteka D.Łempicka
210 Pedagog szkolny M.Borowiec
4Pb 211 Godzina wychowawcza M.Borowiec
211 Fizyka B.Sacharska
8Pb 214 Matematyka E.Kochanowska
4Pc 215 J.polski K. Michalczyk
216 J.niemiecki D.Krywult
8Pc 301 Plastyka, technika, geografia A.Bolewicz
305 Informatyka A. Leniec
4Pa 307 J. niemiecki A. Schriewer
6Pb 308 J. angielski A. Zasławska
7Pa 309 Przyroda, biologia N. Nowicka