Przydział sal lekcyjnych 2021/2022 r. – szkoła podstawowa

Klasa Nr sali Przeznaczenie Opiekun
7Pa L26 J.polski J.Pawłowska
5Pa L7 Geografia E.Maciejewska
L3 Religia Ks. K.Roszczyk
02 Religia Ks. Ł.Burnicki
03 Informatyka W.Szostak
104 Muzyka K.Kamiński,  M.Górna
5Pb 106 J. angielski A.Zasławska
6Pc 107 J. angielski D.Janda
5Pc 120 Chemia A.Andruszko
122 J.polski M.Klisiewicz
6Pb 123 Historia I.Borkowska
124 J. angielski A.Dudek
4Pa 201 Matematyka R.Sobańska
202 IZOLATORIUM
8Pa 204 J. angielski M.Peruga
8Pc 205 J.niemiecki J.Obuchowska
206 J.angielski I.Obuchowska
207 Czytelnia D.Łempicka
208 Biblioteka D.Łempicka
210 Pedagog, psycholog szkolny M.Borowiec, M.Ligocka, A.Standio
4Pb 211 Godzina wychowawcza M.Borowiec
211 Fizyka B.Sacharska
7Pb 214 Matematyka E.Kochanowska
8Pb 215 J.polski B.Śledziowska
216 J.niemiecki D.Krywult,  A.Pawlicka- Zielińska
7Pc 301 Plastyka, technika, geografia A.Bolewicz
305 Informatyka J.Zajączkowski
6Pa 307 Biologia N.Nowicka
5Pa, 5Pc, 6Pc 308 J.polski J.Pawlowska
4Pc 309 Matematyka J.Mierzejewska
Klasa Nr sali Przeznaczenie Opiekun
7Pa L26 J.polski J.Pawłowska
5Pa L7 Geografia E.Maciejewska
L3 Religia Ks. K.Roszczyk
02 Religia Ks. Ł.Burnicki
03 Informatyka W.Szostak
104 Muzyka K.Kamiński,  M.Górna
5Pb 106 J. angielski A.Zasławska
6Pc 107 J. angielski D.Janda
5Pc 120 Chemia A.Andruszko
122 J.polski M.Klisiewicz
6Pb 123 Historia I.Borkowska
124 J. angielski A.Dudek
4Pa 201 Matematyka R.Sobańska
202 IZOLATORIUM
8Pa 204 J. angielski M.Peruga
8Pc 205 J.niemiecki J.Obuchowska
206 J.angielski I.Obuchowska
207 Czytelnia D.Łempicka
208 Biblioteka D.Łempicka
210 Pedagog, psycholog szkolny M.Borowiec, M.Ligocka, A.Standio
4Pb 211 Godzina wychowawcza M.Borowiec
211 Fizyka B.Sacharska
7Pb 214 Matematyka E.Kochanowska
8Pb 215 J.polski B.Śledziowska
216 J.niemiecki D.Krywult,  A.Pawlicka- Zielińska
7Pc 301 Plastyka, technika, geografia A.Bolewicz
305 Informatyka J.Zajączkowski
6Pa 307 Biologia N.Nowicka
5Pa, 5Pc, 6Pc 308 J.polski J.Pawlowska
4Pc 309 Matematyka J.Mierzejewska
Klasa Nr sali Przeznaczenie Opiekun
7Pa L26 J.polski J.Pawłowska
5Pa L7 Geografia E.Maciejewska
L3 Religia Ks. K.Roszczyk
02 Religia Ks. Ł.Burnicki
03 Informatyka W.Szostak
104 Muzyka K.Kamiński,  M.Górna
5Pb 106 J. angielski A.Zasławska
6Pc 107 J. angielski D.Janda
5Pc 120 Chemia A.Andruszko
122 J.polski M.Klisiewicz
6Pb 123 Historia I.Borkowska
124 J. angielski A.Dudek
4Pa 201 Matematyka R.Sobańska
202 IZOLATORIUM
8Pa 204 J. angielski M.Peruga
8Pc 205 J.niemiecki J.Obuchowska
206 J.angielski I.Obuchowska
207 Czytelnia D.Łempicka
208 Biblioteka D.Łempicka
210 Pedagog, psycholog szkolny M.Borowiec, M.Ligocka, A.Standio
4Pb 211 Godzina wychowawcza M.Borowiec
211 Fizyka B.Sacharska
7Pb 214 Matematyka E.Kochanowska
8Pb 215 J.polski B.Śledziowska
216 J.niemiecki D.Krywult,  A.Pawlicka- Zielińska
7Pc 301 Plastyka, technika, geografia A.Bolewicz
305 Informatyka J.Zajączkowski
6Pa 307 Biologia N.Nowicka
5Pa, 5Pc, 6Pc 308 J.polski J.Pawlowska
4Pc 309 Matematyka J.Mierzejewska