Świetlica dla Szkoły Podstawowej

Świetlica jest czynna w dni zajęć dydaktycznych w godz. od 7.00 do 17.15.
Zakres zajęć świetlicy w dniu, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa Dyrektor szkoły.

Formularz zgłoszeniowy
Grafik
Regulamin świetlicy