Zajęcia pozalekcyjne – liceum ogólnokształcące

LP PLANOWANE ZAJĘCIA DODATKOWE NAZWISKO I IMIĘ  NAUCZYCIELA
1. Koło Edukacji Teatralnej Joanna Pawłowska
2. Koło Olimpijskie Anna Białożyt
3. Koło kultury brytyjskiej Agnieszka Zasławska
4. Z biologią maturalnie Elżbieta Pacholska
5. Koło języka rosyjskiego Joanna Obuchowska
6. Piłka siatkowa Agnieszka Mizgalska
7. Siłownia Marcin Palma
8. Piłka koszykowa Ireneusz Bilski
9. Piłka nożna Marcin Palma
10. SKS – chłopcy Ireneusz Bilski
11. Tenis stołowy Paweł Ochota
12. Rajdy rowerowe Ireneusz Bilski
13. Obozy letnie i zimowe Ireneusz Bilski
14. Konsultacje przedmiotowe – wszyscy nauczyciele
15. Próbne egzaminy maturalne
16. Próbne egzaminy zawodowe
17. Inne zajęcia wynikające z potrzeb