Zajęcia pozalekcyjne – szkoła podstawowa

Godziny zajęć

od do

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY NR

SALI

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 8:45 Fakultet matematyczny kl. 2 Wiesława Mostek 18
8:00 – 8:45 Zajęcia wyr. j. angielski kl. 3 Dorota Sumisławska L01
8:00 – 8:45 Terapia pedagogiczna Anna Krzyżanowska 07
8:00 – 8:45 Zajęcia wyrównawcze kl. 1C Dorota Małecka 29
8:00-8:45 Zajęcia wyrównawcze kl. 1A Małgorzata Zawadzka 10
13.45-14.30 Robotyka kl. 3A i 3D Katarzyna Zioła L7
14.30-15.15 Koło muzyczne kl. 2 i 3 Kamila Janas 07
14.30-15.15 Koło plastyczne kl. 1A i 1D Agnieszka Bolewicz 301
14.30-15.15 Koło informatyczne kl. 2B i 2C Wiktor Szostak B1
14.30-15.15 Zajęcia wyr. j. angielski kl. 2 Monika Podsiadły L01
15.15-16.00 Koło informatyczne kl. 1A i 1D Wiktor Szostak B1
15.15-16.00 Koło plastyczne kl. 1B i 1C Agnieszka Bolewicz 301
WTOREK 8.00-8.45 Fakultet humanistyczny kl.2 Beata Fabisiak 38
8.00-8:45 Fakultet matematyczny kl. 3 Wiesława Mostek 18
8.00-8.45 Zaj. wyrównawcze kl. 2B Anna Krzyżanowska 07
8.00-8.45 Zaj. wyrównawcze kl. 1D Aleksandra Woźniak 29
8.00-8.45 Zajęcia wyrównawcze kl. 2C Anna Pieracka 10
8.00-8.45 Zajęcia wyrównawcze kl. 3D Anna Szczurowska Luleczka 42
13.45-14.30 Koło plastyczne kl. 3 Agnieszka Bolewicz 301
13.45-14.30 Robotyka kl. 3B i 3C Katarzyna Zioła L7
13.45-14.30 Terapia pedagogiczna Anna Krzyżanowska 07
14.30-15.15 Koło teatralne kl. 1A i 1D Beata Zaremba L01
15.15-16.00 Koło teatralne kl. 1B i 1C Beata Zaremba L01
14.30- 15.15 Mały Samorząd Małgorzata Zawadzka 10?
14.30- 15.15 Robotyka kl. 2B i 2C Katarzyna Zioła L7
14.30- 15.15 Terapia pedagogiczna Anna Krzyżanowska 07
13.35-16.35 Terapia logopedyczna Elżbieta Szymanek
14.30-15.15 Koło plastyczne kl. 2A i 2D Agnieszka Bolewicz 301
15.15-16.00 Koło plastyczne kl. 2B i 2C Agnieszka Bolewicz 301
15.15-16.00 Robotyka kl. 1A i 1D Katarzyna Zioła L7
ŚRODA 8.00-8:45 Fakultet j. angielskiego kl. 2 Monika Podsiadły 29
8.00-8:45 Fakultet j. angielskiego kl.3 Dorota Sumisławska L01
8.00-8:45 Zajęcia wyrównawcze kl. 1D Beata Zaremba 18
8.00-8.45 Zajęcia wyrównawcze kl. 3B Małgorzata Wróbel 07
14.30-15.15 Zbiórki ministranckie kl. 2 i 3 Ks. Konrad Roszczyk kaplica
14.30-15.15 Koło teatralne kl. 2A i 2D Małgorzata Zawadzka L01
15.15-16.00 Koło teatralne kl. 2B i 2C Małgorzata Zawadzka L01
13.45-14.30 Koło teatralne kl. 3A i 3D Anna Szczurowska- Luleczka
13.45-14.30 Koło informatyczne kl. 3 Wiktor Szostak B1
14.30-15.15 Koło teatralne kl. 3B i 3C Anna Szczurowska- Luleczka
14.30- 15.15 Terapia pedagogiczna Anna Krzyżanowska 07
14.30-15.15 Koło informatyczne kl. 1B i 1C Wiktor Szostak B1
15.30-15.45 Zajęcia wyrównawcze kl. 1A Beata Fabisiak
13.35-16.35 Terapia logopedyczna Elżbieta Szymanek
CZWARTEK 8.00-8.45 Fakultet humanistyczny kl. 3 Beata Fabisiak 38
8:00-8:45 Terapia pedagogiczna Anna Krzyżanowska 07
8.00-8.45 Zajęcia wyrównawcze kl. 2D Wiesława Mostek 18
8:00- 8:45 Zajęcia wyrównawcze kl. 3C Aleksandra Czarnecka 38
13.35- 17.35 Terapia logopedyczna Elżbieta Szymanek
13.40-14.25 Zajęcia wyrównawcze kl. 3A Kamila Janas L01
14.30-15.15 Koło muzyczne kl. 1A i 1D Kamila Janas L01
14.30-15.15 Schola kl. 2 i kl.3 Anna Krzyżanowska 07
15.30-16.15 Koło informatyczne kl. 2A i 2D Wiktor Szostak B1
15.15-16.00 Koło muzyczne kl. 1B i 1C Kamila Janas L01
PIĄTEK 8.00-8.45 Msza Święta
14.30-15.15 Koło sportowe kl. 3 i 2 Aleksandra Markiewicz

Kinga Kowalska

Paweł Ochota

hal
14.30-15.15 Robotyka kl. 1B i 1C Katarzyna Zioła L7
15.15-16.00 Koło sportowe kl. 1 Aleksandra Markiewicz

Kinga Kowalska

Paweł Ochota

hal
15.15-16.00 Robotyka kl. 2A i 2D Katarzyna Zioła L7
DZIEŃ GODZINA KOŁO PRZEDMIOTOWE/ ZAJĘCIA/FAKULTET NAUCZYCIEL PROWADZĄCY SALA
Poniedziałek 710 – 755 Koło biologiczne kl. V-VIII N. Nowicka 307
800 – 845 Terapia pedagogiczna kl. IV – V A. Krzyżanowska 07
1345 – 1430 Koło informatyczne kl. IV-V W. Szostak B1
1450 – 1535 Koło muzyczne, chór, zespół fletowy M.Górna 104
1535 – 1620  Koło j. niemieckiego A.Pawlicka-Zielińska 124
1450 – 1535 Zajęcia wspomagające z j. polskiego kl. IV M. Klisiewicz 122
Wtorek 710 – 755 Koło geograficzne E. Maciejewska L7
1435 – 1600 SKS – dziewczęta A. Mizgalska Hala
SKS – chłopcy P. Ochota Hala
1435 – 1520 Koło teatralne kl. IV – VI B. Śledziowska 215
1450 – 1535 Zajęcia wspomagające z matematyki kl.IV J. Mierzejewska 309
1540 -1625 Fakultet języka angielskiego kl. IV A. Komosa 205
Środa 710 – 755 Koło chemiczne kl. VIII A. Andruszko 120
710 – 755 Koło j. angielskiego kl. VIII D. Janda 107
1345 – 1430 Kompetencje uczenia się kl. IV M. Borowiec 210
1435 -1520 Koło plastyczne kl. IV-VIII A. Bolewicz 301
1435 – 1520 Zajęcia dyslektyczne B. Śledziowska 215
1435 – 1520 Fakultet języka angielskiego kl. V I. Obuchowska 206
1450 -1535 Zajęcia wspomagające z matematyki kl.VI E. Kochanowska 214
1450 -1535 Koło matematyczne kl. V – VI R. Sobańska 201
1450 -1535 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne M. Ligocka 210
1540 -1625 Koło matematyczne kl. VII E. Kochanowska 214
1435 -1520 Terapia pedagogiczna kl. IV – V A. Krzyżanowska 07
1450 -1535 Koło historyczne I. Borkowska 123
1515 -1535 Ministranci kl. IV – V ks. K. Roszczyk  
1540 -1600 Ministranci kl. VI – VIII ks. K. Roszczyk  
1540 -1625 Koło Fizyczne kl. VIII B.Sacharska 211
1540 -1625 Koło j. niemieckiego  kl. 6-7 J.Obuchowska 205
Czwartek 710 – 755 Koło informatyczne kl. VI-VIII J. Zajączkowski 305
800 – 845 Terapia pedagogiczna kl. IV – V A. Krzyżanowska 07
800 – 845 Koło języka polskiego kl. VIII B. Śledziowska 215
1435 – 1520 Schola A. Krzyżanowska 07
1450 – 1535 Zajęcia wspomagające z matematyki kl.V E. Kochanowska 214
1450 – 1535 Zajęcia wspomagające z matematyki kl.VII R. Sobańska 201
1450 – 1535 Koło matematyczne kl. IV J. Mierzejewska 309
1450 – 1535 Fakultet języka angielskiego kl. VI A. Dudek 124
1450 – 1535 Zajęcia wspomagające z j. polskiego kl.V J. Pawłowska 308
1540 – 1625 Koło matematyczne kl. VIII E. Kochanowska 214
Piątek 715 -800 Fakultet języka angielskiego kl. VII – VIII M. Peruga 204
DZIEŃ GODZINA PRZEDMIOT NAUCZYCIEL PROWADZĄCY SALA
Poniedziałek 710 – 755 plastyka / technika A. Bolewicz 301
710 – 755 Informatyka kl. 4-5 W.Szostak B1
800 – 845 j. polski M. Klisiewicz 122
1330 – 1415 j. polski J. Pawłowska 308
1435 – 1520 j. polski B. Śledziowska 215
1435 – 1520 j. angielski A. Dudek 107
1435 – 1520 j. niemiecki A.Pawlicka-Zielińska 124
1540 – 1625 j. niemiecki D. Krywult 216
1530 – 1630 Edukacja dla bezpieczeństwa I.Bilski hala
1550 – 1625 j. niemiecki J. Obuchowska 205
1540 – 1625 j. angielski D. Janda 107
Wtorek 715 – 800 chemia A. Andruszko 120
1450 – 1535 j. polski M. Klisiewicz 122
1535 – 1620 matematyka J. Mierzejewska 309
Środa 710 – 755 geografia                 E. Maciejewska L7
710 – 755 j. angielski M. Peruga 204
1345 – 1430 matematyka R. Sobańska 201
1440 – 1525 j. polski J. Pawłowska 308
1450 – 1535 j. angielski A. Zasławska 124
1535 – 1620 j. angielski I. Obuchowska 206
1535 – 1620 matematyka R. Sobańska 201
Czwartek 800 – 845 matematyka J. Mierzejewska 309
1450 – 1535 historia I. Borkowska 123
1440 – 1525 WF A. Mizgalska Hala
1440 – 1600 fizyka B.Sacharska 211
1540 – 1625 j. angielski A. Komosa 124
Piątek 710 – 755 biologia kl. 7 – 8 N. Nowicka 307
800 – 845 Informatyka 6-8 J.Zajaczkowski 305
1440 – 1535 j. polski J. Pawłowska 308
1440 – 1535 przyroda, biologia kl. 4 – 6 N. Nowicka 307