Nasi honorowi dawcy krwi z klasy 3A razem z p. Pawłem Ochotą.