Dzień Dziecka przebiegał w każdej klasie wyjątkowo miło i radośnie. Były wycieczki, wyjścia, pikniki klasowe, spacery, było kino, lody i park laserowy. Nowością był klasowy escape room. Uczennice klas VIII zorganizowały wystawę swoich prac plastycznych. Ostatnie dni przebiegały w sympatycznej atmosferze, wzajemnej  współpracy i integracji zespołów klasowych.

Życzymy naszym uczniom, aby każdy dzień w roku niósł z sobą same powody do uśmiechu i radości!