Dzisiejsza Gala Wolontariatu Caritas. Podziękowania dla naszego Koła Wolontariatu za całoroczną działalność.