Kadra pedagogiczna w liceum ogólnokształcącym

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY
Dyrektor Dzieła i Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Mariusz Witkowski
Rektor kościoła Ks. Waldemar Łachut
Wicedyrektor szkoły Ewa Berdyszak
Wicedyrektor szkoły Bożena Sacharska
Wicedyrektor szkoły Anna Krzyżanowska
Pedagog szkolny Dominika Goździk
Psycholog szkolny Maria Ligocka
NAUCZYCIELE
Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Wychowawstwo
Ks. M. Woś religia
Ks. K. Roszczyk religia 2Lb
A. Białożyt język angielski 1La
A. Zasławska język angielski
J. Pawłowska język polski
K. Michalak język polski 3La/P
K. Krakowczyk język niemiecki
J. Obuchowska język niemiecki
P.Owczarski historia, WOS, HiS 2La
A. Kuszewska historia, WOS
I. Bąk geografia, przyroda
A. Andruszko podstawy przedsiębiorczości, chemia,doradztwo zawodowe
E. Pacholska biologia, przyroda
E. Berdyszak matematyka
A. Proczkowska matematyka 3Lb/P
E. Dullak fizyka
A. Franczak chemia
E. Pacholska biologia
M. Dziśko informatyka
M. Lewandowski wychowanie fizyczne/trener
P.  Kujawski wychowanie fizyczne/trener
I. Bilski wychowanie fizyczne
P. Ochota wychowanie fizyczne
M. Palma wychowanie fizyczne
A. Mizgalska wychowanie fizyczne 3Lc/G
S. Łastowska WDŻ