Kadra pedagogiczna – szkoła podstawowa

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY
Dyrektor Dzieła i Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Mariusz Witkowski
Wicedyrektor szkoły Anna Krzyżanowska
Wicedyrektor szkoły Agnieszka Zasławska
Wicedyrektor szkoły Anna Białożyt
Pedagog szkolny Justyna Wikło
Psycholog szkolny Aleksandra Standio

ROK SZKOLNY 2022/2023

KADRA PEDAGOGICZNA
Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot Prowadzone oddziały
Alicja Halczuk Edukacja przedszkolna Wychowawstwo 0A
Małgorzata Pacholec Edukacja przedszkolna Wychowawstwo 0A
Marta Ceran Edukacja przedszkolna Wychowawstwo 0B
Weronika Zonik Edukacja przedszkolna Wychowawstwo 0B
Paulina Zając Edukacja przedszkolna Wychowawstwo 0C
Dorota Cichocka Edukacja przedszkolna Wychowawstwo 0C
Ks. Piotr Krzywda Religia 0A, 0B, 0C
Monika Podsiadły J. angielski 0A, 0B
Dorota Sumisławska J. angielski 0C
Kinga Kowalska WF, tańce 0A, 0B, 0C
Ewa Ott- Kamińska,
Krzysztof Kamiński
Rytmika 0A, 0B, 0C
Joanna Szymaszek Logopedia 0A, 0B, 0C
Magdalena Staniszewska Robotyka 0A, 0B, 0C

SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

KLASY I – III

ROK SZKOLNY 2021/2022

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY
Dyrektor Dzieła i Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Mariusz Witkowski
Wicedyrektor szkoły Anna Krzyżanowska
Wicedyrektor szkoły Bożena Sacharska
Wicedyrektor szkoły Ewa Berdyszak
Pedagog szkolny Justyna Wikło
Psycholog szkolny Aleksandra Standio
KADRA PEDAGOGICZNA
KLASA IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY
1Pa Beata Fabisiak
1Pb Beata Zaremba
1Pc Dorota Małecka
1Pd Aleksandra Woźniak
2Pa Małgorzata Zawadzka
2Pb Anna Krzyżanowska
2Pc Anna Pieracka
2Pd Wiesława Mostek
3Pa Kamila Janas
3Pb Małgorzata Wróbel
3Pc Aleksandra Czarnecka
3Pd Anna Szczurowska – Luleczka
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY
Dyrektor Dzieła i Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Mariusz Witkowski
KADRA PEDAGOGICZNA
Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Klasy
1. Ks. Konrad Roszczyk religia 1Pa, 1Pb, 1Pc, 1Pd

2Pa, 2Pb, 2Pc, 2Pd

2. Ks. Łukasz Burnicki religia 3Pa, 3Pb, 3Pc
3. Beata Fabisiak edukacja wczesnoszkolna, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, edukacja informatyczna, wychowanie fizyczne 1Pa
4. Beata Zaremba edukacja wczesnoszkolna, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne 1Pb
5. Dorota Małecka edukacja wczesnoszkolna, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne 1Pc
6. Aleksandra Woźniak edukacja wczesnoszkolna, edukacja plastyczna, wychowanie fizyczne 1Pd
7. Małgorzata Zawadzka edukacja wczesnoszkolna, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, edukacja informatyczna, wychowanie fizyczne 2Pa
8. Anna Krzyżanowska edukacja wczesnoszkolna, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna 2Pb
9. Anna Pieracka edukacja wczesnoszkolna, edukacja plastyczna, wychowanie fizyczne 2Pc
10. Wiesława Mostek edukacja wczesnoszkolna, edukacja plastyczna 2Pd
11. Kamila Janas edukacja wczesnoszkolna, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne 3Pa
12. Małgorzata Wróbel edukacja wczesnoszkolna, edukacja plastyczna, wychowanie fizyczne 3Pb
13. Aleksandra Czarnecka edukacja wczesnoszkolna, edukacja plastyczna, wychowanie fizyczne 3Pc
14. Anna Szczurowska – Luleczka edukacja wczesnoszkolna, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne 3Pd
15. Monika Podsiadły język angielski 1Pa, 1Pb, 1Pc

2Pa, 2Pb, 2Pc

16. Dorota Sumisławska język angielski 2Pd, 3Pa, 3Pb, 3Pc,
17. Aleksandra Komosa język angielski 1Pd
18. Wiktor Szostak edukacja informatyczna 1Pb, 1Pc, 1Pd, 2Pb, 2Pc, 2Pd, 3Pa, 3Pb, 3Pc, 3d
19. Krzysztof Kamiński edukacja muzyczna 1Pd, 2Pc, 2Pd,
3Pb, 3Pc
20. Kinga Kowalska wychowanie fizyczne 1Pa,1Pb, 1Pc, 1Pd
2Pa, 2Pb, 2Pc, 2Pd
21. Aleksandra Markiewicz wychowanie fizyczne 3Pa, 3Pb, 3Pc, 3Pd

KADRA PEDAGOGICZNA
SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO
KLASY 4-8
ROK SZKOLNY 2021/22

Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich         ks. Mariusz Witkowski
Wicedyrektor szkoły                                       Bożena Sacharska
Wicedyrektor szkoły                                       Anna Krzyżanowska
Wicedyrektor szkoły                                       Ewa Berdyszak
Pedagog szkolny                                            Marta Borowiec
Psycholog szkolny kl. 4-6                              Aleksandra Standio
Psycholog szkolny                                         Maria Ligocka

Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Wych. Klasy
Ks. Waldemar Łachut religia   Klasy 5 i 6
Ks.   Łukasz Burnicki religia   Klasy 4 i 7
Ks.  Konrad Roszczyk religia   Klasy 8
Bożena Śledziowska j. polski 8Pb 4Pa, 6Pa, 6Pb, 7Pb, 8Pb, 8Pc
Joanna  Pawłowska j. polski 7Pa 5Pa, 5Pc, 6Pc,7Pa
Mariola Klisiewicz j. polski   4Pb, 4Pc, 5Pb, 7Pc, 8Pa
Marta  Peruga j. angielski 8Pa 6Pa, 7Pc, 8Pa, 8Pb
Dorota Janda j. angielski            6Pc 4Pa, 6Pb, 6Pc, 7Pa, 7Pb, 7Pc, 8Pb
Agnieszka Zasławska j. angielski    5Pb 5Pb,  8Pc
Agnieszka Dudek j. angielski   4Pa, 5Pa, 5Pc, 6Pb
Izabela Obuchowska j. angielski   4Pb, 4Pc, 5Pa, 5Pc, 6Pa, 7Pa, 8Pc
Aleksandra Komosa j. angielski   4Pb, 4Pc, 7Pb
Dariusz Krywult j. niemiecki   4Pa, 4Pc, 5Pa, 5Pb, 5Pc, 6Pa, 6Pb, 7Pa, 7Pb, 7Pc, 8Pa, 8Pb
Joanna Obuchowska                            j. niemiecki 8Pc 4Pb, 4Pc, 6Pa, 6Pb, 6Pc, 7Pc, 8Pa, 8Pb, 8Pc
Alicja Pawlicka-Zielińska j. niemiecki   4Pa, 4Pb, 5Pa, 5Pb, 5Pc
Izabela  Borkowska historia 6Pb Wszystkie klasy: od 4 do 8klasy
Piotr Owczarski WOS   Klasy 8
Małgorzata Górna muzyka   4Pa, 4Pb, 4Pc, 5Pa, 5Pb,5Pc
Krzysztof Kamiński muzyka   6Pa, 6Pb, 6Pc,7Pa, 7Pb, 7Pc
Wiktor Szostak informatyka   Klasy 4 i 5
Jakub Zajączkowski informatyka   Klasy 6, 7 i 8
Agnieszka Bolewicz plastyka

technika

7Pc Klasy 4, 5, 6 i 7

Klasy 4, 5 i 6 (oprócz 5Pc)

Joanna Mierzejewska matematyka   4Pc 4Pb, 4Pc, 5Pb, 6Pb, 6Pc
Ewa  Kochanowska matematyka                7Pb 5Pa, 6Pa, 7Pb, 8Pa, 8Pb
Renata Sobańska matematyka          4Pa 4Pa, 5Pc, 7Pa, 7Pc, 8Pc
Bożena Sacharska fizyka   Klasy 7 i 8
Anna Andruszko Chemia

Technika

5Pc Klasy 7 i 8

5Pc

Emilia Maciejewska geografia 5Pa Klasy 5, 6, 7, 8
Natalia Nowicka przyroda, biologia 6Pa Klasy 4, 5, 6, 7, 8
Aleksandra Markiewicz W-F   Klasy 4, 5, 6, 7 i 8
Agnieszka Mizgalska W-F   Klasy 4, 5, 6, 7, 8
Marcin Palma W-F   Klasy 4, 6, 7, 8
Paweł Ochota W-F   Klasy 4, 5, 6, 7, 8
Ireneusz Bilski Edb

W-F

  Klasy 8

Klasy 5

Anna Andruszko Doradztwo zawodowe   Klasy 7 i 8
Sylwia Łastowska Wychowanie do życia w rodzinie   Klasy 4, 5, 6, 7, 8