O naszej szkole – liceum ogólnokształcące

Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie z Inspektorią w Pile, natomiast nadzór pedagogiczny nad działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Szkoła położona jest w bezpiecznym miejscu, w pięknym otoczeniu drzew, z dala od głośnego centrum Szczecina, na skraju najpiękniejszego i największego cmentarza w Europie, a i sam budynek jest imponujący, duży, przestronny, o nowoczesnej linii architektonicznej. Cały teren szkoły jest ogrodzony, a szkoła jest zamknięta co zapewnia bezpieczeństwo naszym uczniom. Szkolny program wychowawczy ,, Drogowskazy życia” oparty na systemie wychowawczym Św. J. Bosko nastawiony jest na pełny rozwój ucznia, nie tylko intelektualny, ale również duchowy, moralno-etyczny, społeczny i psychofizyczny. Najważniejsze trzy filary salezjańskiego wychowania to: Miłość, Religia, Rozum. Szkoła wychowuje zgodnie z powszechnie uznanym systemem wartości opartym na moralności chrześcijańskiej. Poprzez wypracowany stały, przyjazny oraz konsekwentny system wymagań, szkoła wpaja uczniom zasady moralnego, dobrego wychowania i przygotowuje do dalszego życia dobrego chrześcijanina i obywatela współczesnego świata. Uczniowie w naszym liceum od pierwszej klasy są objęci troskliwą opieką dydaktyczną i wychowawczą, a nauczanie odbywa się w przyjaznej i twórczej atmosferze. Wielką zaletą szkoły są mało liczne klasy. Niewielka liczba uczniów w klasie zapewnia bezpośredni i ciągły kontakt z nauczycielem i możliwość indywidualizacji procesu nauczania. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym od godz. 8:00 do godz. 16:15, po obowiązkowych zajęciach uczniowie mogą korzystać z konsultacji, fakultetów i uczestniczyć w zajęciach kół przedmiotowych. Zapewniamy profesjonalna kadrę nauczycieli. Tworzymy szkołę bezpieczną i przyjazną uczniom, ciekawą i otwartą na potrzeby młodego człowieka wkraczającego w dorosłość. Szkoła jest bezpieczna – wielokrotnie uzyskiwała certyfikat – „Szkoła bez przemocy”. Cały obiekt jest monitorowany. Uczniowie czują się w szkole dobrze, cenią wysoko klimat i atmosferę pełną życzliwości, a absolwenci z wielką radością nas odwiedzają i wspominają stare dzieje.

Historia
Liceum powstało w 2004 roku pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Powstanie i rozwój Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 124 należy powiązać z osobą salezjanina, ks. Lucjana Gierosa – charyzmatycznego kapłana, oddanego pracy wychowawczej młodzieży, budowniczego naszych Szkół. 13 maja 1992 r. rozpoczęła się budowa salezjańskiego kompleksu przy ul. Ku Słońcu. W 1994 roku w pierwszym wybudowanym budynku rozpoczęto pracę edukacyjną. Gmach służył głównie jako obiekt warsztatowy. Fachu uczyli się w nim adepci stolarstwa. W 1995 roku oddano do użytku część bursy, a w 1998 roku po dwóch latach budowy dysponowano już nowym budynkiem szkolnym. W 2002 roku ukończono także halę sportową i rozpoczęto budowę nowego budynku przylegającego i należącego obecnie do szkoły. Gimnazjum koedukacyjne powstało w 2001 roku, po nim szkoła podstawowa, a w roku 2003 powstało też liceum ogólnokształcące z myślą o absolwentach naszego gimnazjum. Nadanie uprawnień szkoły publicznej przez Kuratora J. Kotlęgę nastąpiło 19.02.2004 r. Zbudowana została też piękna nowa kaplica, która służy społeczności szkolnej i okolicznym mieszkańcom, plac zabaw i profesjonalne boisko szkolne.

Języki obce
Obowiązkowe: j. angielski, j. niemiecki, Dodatkowo dla chętnych: j. rosyjski . Nauka języka odbywa się w grupach według stopnia zaawansowania.

Ramowe plany nauczania
Ramowy program nauczania proponowany przez MEN został w liceum we wszystkich klasach poszerzony o dodatkowe godziny z j. polskiego, matematyki oraz języków obcych.

Profile klas
Profile klas: turystyczno – językowa i humanistyczno – społeczna. Co roku szczegółowa oferta klas podawana jest w regulaminie rekrutacji.

Informacje dodatkowe: akcje społeczne, wycieczki, uroczystości
Wielką dumą naszej Szkoły jest Koło Wolontariatu zaangażowane w wiele akcji społecznych na rzecz środowiska lokalnego i nie tylko. Wolontariusze zaangażowani są w pracę charytatywną w Domach Pomocy Społecznej, Domach Seniora i Zachodniopomorskim Hospicjum, co roku organizują Wigilie Kombatanckie oraz Bale dla Osób Niepełnosprawnych i Bale dla Seniorów.

Szkoła jest organizatorem konkursów, nad którymi patronat obejmował co roku Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Szczecina, Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Szczecina: Międzyszkolny Konkurs Sudoku, Międzyszkolny Konkursu Języka Angielskiego The Lord of English, Międzyszkolny Konkurs Historyczny dla uczniów Szczecina i regionu – „Polskie drogi do Niepodległości”, konkurs „Rusz głową”, międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej o Puchar św. J. Bosko.

Każdego roku szkoła organizuje obóz narciarski, pielgrzymkę dla maturzystów, obozy integracyjne dla klas pierwszych, wycieczki wiosenne w różne regiony Polski oraz szereg imprez kulturalno- oświatowych. Wigilie mają w szkole szczególnie uroczysta oprawę.

W szkole działa Młodzieżowa Rada Szkoły, która organizuje wiele ciekawych akcji np. Roztańczone przerwy – Salez Dance, Święto Pieczonego Ziemniaka, Cecyliada, Randka w Ciemno i wiele innych.

Szkoła jest bezpieczna – teren zamknięty, obiekt monitorowany. Szkoła bierze udział w kolejnej edycji „Szkoła bez przemocy”

Wolontariat
Nasi uczniowie aktywnie pracują jako wolontariusze – współpracują z Domem Kombatanta, Politesem, Caritasem, Hospicjum, Ośrodkiem dla Dzieci z Zespołem Downa – Iskierka, TOZem oraz świetlicami środowiskowymi. Czynnie uczestniczą w organizacji corocznego balu dla Ludzi Niepełnosprawnych.

Kontakty zagraniczne
23 czerwca 2005 roku nasza szkoła podpisała z gminą Freihung /Niemcy/ trójstronną umowę o współpracy. Założenia projektu są bardzo czytelne. Projekt ten poprzez swoje coroczne akcje ma na celu wzbudzenie w młodych ludziach zainteresowania „budowaniem wspólnej i wypełnionej pokojem Europy”. Nasi uczniowie w ramach tego polsko-niemieckiego projektu „Europaisches Jugendprojekt Freihung – Oberpfalz” wyjeżdżali do Niemiec, Holandii Francji, Bawarii – planowane są kolejne wyjazdy.
Co roku dodatkowo odbywa się wycieczka zagraniczna. Systematycznie poznają Europę – zwiedzili Włochy, Hiszpanię, Francję, Anglię. Coroczne wyjazdy turystyczno – naukowe do Berlina mają na celu dokładne poznanie kultury naszych sąsiadów. Nasi uczniowie uczestniczyli w wymianie młodzieży w ramach międzynarodowego projektu: polsko – litewskiego pod hasłem „Barwy kultury, barwy Europy”. Po raz kolejny nasi uczniowie uczestniczą w projekcie International School w ramach AISEC. Nawiązaliśmy kontakt z gimnazjum Farsinga Larcentrum w Sjobo w Szczwecji. Grupa uczniów w czerwcu wyjeżdża do Hiszpanii – aby oprócz poznawania uroków turystycznych tego kraju wziąć udział w zajęciach dydaktycznych w szkole.

Współpraca z wyższymi uczelniami
Współpraca z Katedrą Biologii Komórki – Wydział Przyrodniczy US – zajęcia w laboratoriach uczelnianych,
Wykłady i patronat US – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Zajęcia w uczelnianych laboratoriach ZUT – Wydział Mechatroniki i Wydział Technologii Chemicznej. Zajęcia i wykłady – Wydział Informatyki ZUT. Współpraca z PUM – wykłady.