Zgodnie z terminem egzaminu ósmoklasisty ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie informujemy, że w dniach 24-25-26 maja 2022 r. są odwołane zajęcia dydaktyczne uczniów dla uczniów klas 1-7 Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego.  Uczniowie ósmych klas piszą  w tych dniach ogólnopolski egzamin ósmoklasisty.

1.    8:10 –  Uczeń zgłasza się każdego dnia, na każdą część egzaminu o godzinie.

2.    8:20 – Słówko, modlitwa przed egzaminem w holu szkoły.

3.   Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora, korektora oraz słowników.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły i do sali egzaminacyjnej zbędnych rzeczy,  w tym książek, telefonów komórkowych,  odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali, maskotek.

Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu  z danego przedmiotu. Wszystkie inne przedmioty, plecak, dodatkowe ubrania uczeń zostawia w wyznaczonej sali:

8Pa- sala 122

8Pb- sala 120

8Pc- sala 123

4.  W czasie całego egzaminu wszyscy uczniowie  stosują  się do poleceń PSZE  i  PZN.

5.  Obecność uczniów na egzaminie jest obowiązkowa!

6. Obowiązuje pełny strój galowy.

POWODZENIA

DYREKCJA I NAUCZYCIELE