Koniec egzaminu ósmoklasisty 2022. Uczniowie mogą odetchnąć z ulgą. Wyniki egzaminu ósmoklasisty  2022 zdający otrzymają już 1 lipca 2022 roku. Nie trzeba więc długo czekać na rezultat swoich prac. Z kolei zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca 2022 roku. Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą mogli otrzymać drogą elektroniczną. Znajdą się one na indywidualnych kontach ucznia. Chcąc uzyskać do nich dostęp, należy zalogować się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Każdy uczeń w szkole otrzyma  hasło do tego konta, loginem jest zaś numer PESEL.