W ramach współpracy naszego Liceum z uczelniami wyższymi Szczecina
klasa 3 La wybrała się ostatnio na ZUT.
Uczniowie z zainteresowaniem zapoznawali się z wydziałami Informatyki
oraz Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.