19.03.2022 r. był Dniem Otwartym w szkołach średnich. Na odwiedzających czekali
uczniowie, aby oprowadzić po szkole, byli także nauczyciele i Dyrekcja szkoły, gotowa
odpowiedzieć na każde pytanie. W pięknie udekorowanych klasach można było porozmawiać
z ich gospodarzami i dowiedzieć się o szczegóły np. na temat profili klas, jakie otwierają się
w przyszłym roku szkolnym.