18 listopada uczniowie klas 4 SP i 1La brali udział w cyklu interaktywnych warsztatów edukacyjnych pn. „SmartUp! Kids” w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz ich wpływu na środowisko naturalne. Celem warsztatów organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem efektywności energetycznej budynków, odnawialnych źródeł energii, gospodarki cyrkularnej oraz postaw przejawiających poszanowanie praw przyrody.