Program naukowy SMARTUP jest inicjatywą Fundacji Adamed skierowaną do uczniów liceów i techników zainteresowanych naukami ścisłymi oraz przyrodniczymi. Pierwszy etap rekrutacji stanowi gra rozszerzonej rzeczywistości, której przejście wymaga wiedzy z zakresu chemii, fizyki, biologii oraz matematyki, a także umiejętności wyszukiwania informacji oraz rozwiązywania nieszablonowych zadań, często dotyczących aktualnie prowadzonych badań na najlepszych światowych uczelniach. Kilkuset uczestników o najwyższych wynikach bierze udział w formalnej części rekrutacji, w wyniku której wyselekcjonowana zostaje finałowa setka. Czeka na nią ostatni etap rekrutacji – testy wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie pięćdziesięciorga uczestników obozu naukowego. Jest to unikatowa na skalę Polski inicjatywa – całkowicie darmowy, dwutygodniowy obóz odbywa się przez 2 tygodnie w lipcu na campusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W czasie zajęć uczestnicy podzieleni są na 4 grupy tematyczne w zależności od ich zainteresowań oraz uzdolnień – grupa medyczna, biochemiczna, fizyczna oraz inżynieryjno-robotyczna. Każda z nich uczestniczy w cyklu zajęć prowadzonych przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów z danej dziedziny, nie tylko dzielących się posiadaną wiedzą, ale także doświadczeniem odnośnie rozwoju naukowego i zawodowego. Wykłady uzupełniane są licznymi zajęciami praktycznymi wymagającymi nie tylko zastosowania zdobytej wiedzy, ale także efektywnego rozwiązywania problemów. Pobyt na obozie uwzględnia również wycieczki do ośrodków naukowych powiązanych z zainteresowaniami członków poszczególnych grup – w tegorocznym programie znalazły się m.in. Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Adamed, a także dodatkowe wykłady specjalistów z dziedzin powiązanych z tematyką obozu. Poza rozwojem naukowym, oferowana jest również możliwość rozwijania umiejętności miękkich – występowania publicznego, autoprezentacji i planowania osobistej ścieżki rozwoju. Spośród uczestników obozu wybieranych jest dziesięcioro laureatów o szczególnie wyróżniających się umiejętnościach, którzy przez następny rok szkolny będą otrzymywać wsparcie merytoryczne i mentoringowe zgodne z ich zainteresowaniami oraz ambicjami. Co więcej, po zakończeniu roku pracy indywidualnej, troje spośród laureatów zostaje nagrodzonych specjalnym, bezzwrotnym stypendium w wysokości 40 000 zł.

Obóz jest również niepowtarzalną okazją do zawarcia znajomości z osobami o podobnych celach i zainteresowaniach, co ułatwia oferta zajęć integracyjnych nie tylko na campusie, ale także poza nim – m.in. w Instytucie Sztuki Kulinarnej czy wycieczkach po Warszawie. W tegorocznym obozie wzięli również udział laureaci wietnamskiej edycji projektu, którzy spędzili w Polsce 2 tygodnie, poszerzając wiedzę z przedmiotów ścisłych, a także poznając nasz kraj.

Obecnie trwa rekrutacja do IX edycji projektu – na stronie https://adamedsmartup.pl/ można spróbować swoich sił w grze rekrutacyjnej, udział w której daje szansę nie tylko na wzięcie udziału w obozie naukowym, ale także poszerzenie swojej wiedzy. Poza tym na stronie programu, a także powiązanych z nim mediach społecznościowych znajdują się liczne treści edukacyjne – od krótkich postów z ciekawostkami po interesujące propozycje doświadczeń ilustrujących zagadnienia powiązane z tymi przerabianymi w czasie zajęć szkolnych. Warta uwagi jest również ADAMED SMARTUP ACADEMY, w ramach której można uczestniczyć w darmowych zajęciach edukacyjnych na najlepszych uniwersytetach w kraju.