7 marca 2023 r. odbyła się lekcja biblioteczna promująca lekturę „Kapelusz Pani Wrony”. Pozycja ta została zakupione ze środków przyznanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.