28 listopada 2022r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Celem tego wydarzenia było zachęcenie najmłodszych uczniów do rozwijania umiejętności czytania oraz kształtowanie kultury czytelniczej przez zainteresowanie książką. Podczas spotkania zostało zaprezentowane przedstawienie, które wprowadziło pierwszoklasistów w świat bajek. Grupę tę przygotowała pani Beata Zaremba. Uczniowie również złożyli przyrzeczenie, że zaprzyjaźnią się z książką i będą ją szanować. Każdy z nich został pasowany na czytelnika, otrzymał dyplom, zakładkę i książkę pt. ”Pierwsze abecadło ”. Spotkanie przebiegło w podniosłej i przyjaznej atmosferze .