Tradycją naszej szkoły jest, że nie samą nauką człowiek żyje, dlatego poza nią
dzieje się u nas wiele.
Jest czas na naukę ale i zabawę. Wiele imprez zapada na pewno głęboko
w pamięć, gdyż wtedy się integrujemy i lepiej poznajemy.
Jednym z takich dni jest 21 marca. Zawsze wtedy jest wesoło,
sportowe gry, zabawy, grill, muzyka, taniec, tak jest u nas.