W piątek 29.04.2022 r. pożegnaliśmy oficjalnie naszych tegorocznych maturzystów. Całość rozpoczęła się w szkolnej kaplicy, gdzie piękną mowę wygłosił ksiądz Dyrektor Mariusz Witkowski. Dalsza część uroczystości odbyła się w szkolnej auli. Tu w obecności Rodziców, nauczycieli i Dyrekcji maturzyści odebrali podziękowania za wszystko, czego w naszej szkole dokonali; wkład pracy w Samorządzie Szkolnym, w życiu religijnym szkoły, w wolontariacie, a przede wszystkim w zdobywaniu wiedzy. Były dyplomy dla najlepszych uczniów i wpisy do Złotej Księgi. Podziękowania od Dyrekcji odebrali także Rodzice wyróżnionych uczniów.
Uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły, pięknymi bukietami kwiatów podziękowali swoim nauczycielom za ich trud, a nieoceniona klasa 3 La, która zapewniła całej imprezie oprawę medialną, zaprezentowała na koniec także zabawne przedstawienie. Bardzo dziękujemy.
Maturzyści natomiast mają przed sobą „ostatnią prostą” – oby ten egzamin, bardzo  ważny dla Waszej dalszej drogi zawodowej rzeczywiście był dla Was prosty.
Abyście o tym pamiętali, że to od Was zależy wszystko, motto na kolejne dni autorstwa Eleanor Roosvelt : ” Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.”