W dniu wczorajszym w Liceum odbyło się spotkanie młodzieży
z pracownikami ZUT.
Młodzież mogła zapoznać się z uczelnią, jej wydziałami oraz
możliwościami. Wiedza ta może się wkrótce przydać, przy wyborze
– co dalej po liceum?