Uczennica naszej szkoły – Karolina Sammel – zdobyła I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego osób o szczególnych potrzebach, korzystających ze środków transportu indywidualnego pod honorowym patronatem JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej.

Karolina została wyróżniona za pracę pt. „Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów przez osoby przewlekle chore ze szczególnym uwzględnieniem diabetyków”.

Gratulujemy!