„Komórki ludzkie oczami licealistów” oraz „Choroby cywilizacyjne” – to dwa tematy wystaw, które były elementem Tygodnia Zdrowia w Szkole Średniej. Do tego Dzień Udzielania Pierwszej Pomocy, Dzień w Plenerze i Dzień bez Stresu. A na deser: Dzień Owoców i Warzyw. W międzyczasie Pierwszy Dzień Wiosny i od razu wszyscy zdrowsi! Pani Katarzynie Lewandowskiej dziękujemy za opiekę merytoryczną.