Kochani uczniowie!
Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku Szkolnego 2023/2024 biblioteka szkolna życzy Wam: wiary w siebie i swoje możliwości, wielu sukcesów i realizacji zamierzonych celów!

Zapraszamy do zapoznania się z nowoobowiązującymi regulaminami, dostępnymi w bibliotece szkolnej.