Przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu na czele z ks. Dyrektorem i paniami koordynatorkami w odwiedzinach w Domu Seniora „Wiejskie klimaty” w Rzędzinach. Wspólne z wolontariuszami wykonane prace plastyczne, jesienne stroiki i kolaże z kolorowych liści, śpiewy, tańce i słodki poczęstunek przygotowany przez wolontariuszy umiliły mieszkańcom dzisiejsze popołudnie. Do zobaczenia i dziękujemy za miłe przyjęcie, a wszystkim zaangażowanym wolontariuszom za chęć dzielenia się czasem z drugim, potrzebującym człowiekiem.