Co ważnego w szkole ?

Dzień Seniora

We wtorek w auli szkolnej odbyło się przygotowywane już ...

Pasowanie na ucznia

19 października uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście pasowani przez ...